TOBFED İktisadi İşletmesi Üst yönetiminde görev aldığım sürece;

 1. TOBFED İktisadi İşletmesinin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme TOBFED İktisadi İşletmesi yönetimi olarak, belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
 2. Belgelendirme faaliyetlerini yürütmede tarafsızlığın öneminin bilincinde olduğumu, çıkar çatışmalarını yönettiğimi ve belgelendirme faaliyetlerindeki objektifliğimi koruyacağımı;
 3. TOBFED İktisadi İşletmesine belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
 4. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
 5. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,
 6. Çalışmalarını özüne insanı yerleştirerek, ahilik kültürünü özümsemiş hizmet anlayışı ile sürekli gelişmeye odaklanmış; yönetimin desteği ve tüm çalışanlarının katılımıyla, hizmet kalitesini mükemmellik ilkesiyle yürütür.
 7. Belgelendirme için gerekli şartlarını belirleyerek, başvuru sahibi, kuruluş veya şirketin yapısını gözetilmeksizin gizlilik, dürüstlük, güvenilir, objektif ve tarafsızlık ilkelerine sadık kalarak zamanında doğru ve eksiksiz olarak hizmetlerini adil şekilde uygular.
 8. İletilen şikâyet ve itirazları; kullanıcılarına ayrımcılık yapılmadan, başvuru sahiplerini mağdur etmeyecek en kısa süre içinde, bilinçli olarak yavaşlatılmadan veya haksız yere hızlandırılmayacak şekilde gerekli inceleme ve değerlendirilmelerini yaparak sonuçlandırır.
 9. TOBFED İktisadi İşletmesi zarar verecek hiçbir faaliyette bulunmaz, tarafsızlığa karşı oluşacak tehlike ve tehditleri belirleyerek, risk tespit edilen hiçbir oluşumun içinde yer almaz.
 10. Ulusal standartlarla belirlenmiş Mesleki Yeterlilik çalışmalarını, yasal mevzuatlar ve Uluslararası şartlar kapsamında, gelişmeleri takip ederek, yenilikçi, yetkin, eğitimli ve kalite güvencesinin sağlanabilmesi için her türlü iyileştirme metotlarını geliştirerek hizmetlerini sürdürür
 11. Gizlilik, tarafsızlık ve çıkar çatışmalarına ilişkin kurallar dâhil TOBFED İktisadi İşletmesi tarafından tanımlanmış kurallara uyacağımı taahhüt ederim.

Serkan BAKIRTAŞ – TOBFED Genel Başkan