ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Elden Başvuru

EVRAK LİSTESİ

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce TOBFED İktisadi İşletmesi’ne elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

·       Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi

·       Banka Dekontu

Eksiksiz Doldurulmuş Islak İmzalı Başvuru Formu ve Belgelendirme Taahhüdü (Başvuru Formuna buradan Belgelendirme Taahhüdü’ne ise buradan ulaşabilirsiniz.)

ÜCRETLER

Belgelendirme istenen yeterlilik ve birim başvurusu için; Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi Formu’n da belirtilen ücret bankaya yatırılır.

İstenen belgeleri sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar elden veya posta yoluyla sınav merkezine ulaştıran adayların evrakları İdari Personel tarafından kontrol edilir. Tamamlanmış ise Sınav Hizmetleri Sorumlusu’nun onayına sunulur. Eğer tamamlanmamış ise adayın başvurusu kabul edilmez, eksik belgeleri tarafına bildirilir ve tamamlandığında başvurusu kabul edilir.

Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine Sınav Giriş Belgesi e-posta yoluyla gönderilir. E-postası bulunmayan adaylar, Sınav Giriş Belgesi’ni TOBFED İktisadi İşletmesi’nden kimlik göstermek suretiyle teslim alabilir.

Akreditasyon kapsamındaki yeterliliklerde MYK’nın yayınladığı Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şekilde ön şart aranmaktadır.

No Ulusal Yeterlilik Kodu Ulusal Yeterlilik Adı Kapsam Katılım Şartları Başvuru Formu
1 18UY0345-3 Araç Temizlik Görevlisi Seviye 3 A1,A2
2 18UY0346-3 Araç Bakım Ve Koruma Görevlisi Seviye 3 A1,A2
3 18UY0361-4 Folyo Uygulamacısı Seviye 4 A1,A2,B1
4 18UY0360-3 Lastik Bakım Onarımcısı Seviye 3 A1,A2
5 19UY0386-3 Otopark Görevlisi Seviye 3 A1,A2
6 19UY0387-3 Vale Görevlisi
Seviye 3
A1,A2
7 14UY0191-4 Otomotiv Gövde Onarımcısı Seviye 4 A1,B3