ÖNEMLİ NOT: Belgelendirilmiş adayın “Gözetim Süreci” ile ilgili yükümlülükleri imzalamış olduğu “Logo, Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesi”nde yer almaktadır.

Ø  Her belgelendirilmiş aday, belgenin sürdürülebilmesi amacıyla en az 1 kez “Gözetim Süreci”ne tabi olmaktadır. Gözetim süreleri ve süreci, belgelendirilen ulusal yeterliliğin “Belgenin Gözetimi” bölümüde açıklanmaktadır.

Ø  Belgenin gözetim tarihinden 10 gün önce, “Belgelendirilmiş Aday”ın sistemde kayıtlı cep telefonuna gözetim tarihinin geldiğini bildiren kısa mesaj gönderilir.

ÖNEMLİ NOT: Belgelendirilmiş aday, imzalamış olduğu “Başvuru Formu”nda cep telefonu başta olmak üzere kişisel bilgilerinin değiştiğini TOBFED’e bildirmekle yükümlüdür. 

Ø  Adayın TOBFED’e bireysel olarak başvurması halinde PB.PR08.F10 Bireysel Gözetim Takip Formu’nu çalıştığı firmaya imzalatarak TOBFED’e teslim etmesi istenir.

Ø  Adayın TOBFED’e “Tek Nokta Başvurusu” veya çalıştığı firma aracılığıyla başvurmuş olması halinde, PB.PR08.F09 Kurumsal Gözetim Takip Formu’nu çalıştığı firmaya imzalatarak TOBFED’e teslim etmesi istenir.

ÖNEMLİ NOT: Formları temin etmek için “Belgelendirme Birimi” ile (+90 312 218 26 31) görüşebilirsiniz.

Ø  Firma/Aday tarafından doldurulan Gözetim Formu, Belge Karar Vericisi tarafından “PB.PR08.F09 Kurumsal Gözetim Takip Formu” veya “PB.PR08.F10 Bireysel Gözetim Takip Formu”nun ilgili birimi doldurulmak suretiyle tamamlanır.

Ø  Gözetim sürecini tamamlamayan adayın belgesi askıya alınır.