Adayların talep ettikleri ulusal yeterlilik kapsamında belgenin verilebilmesi için;

·       Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi prosedüründeki şartları

·       Başvurdukları alan ile ilgili yeterliliklere ait sınav şartnamelerindeki şartları

·       Prosedürdeki ilave şartları sağlamış olması gerekmektedir.

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

Adayların mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu olan yeterlilik birimlerinin teorik, performans ve/veya mülakat sınavlarının tamamından başarılı olması gerekmektedir.

Başarılı olma koşulları ilgili ulusal yeterliliklerde yer almaktadır.

Teorik sınavlar test yoluyla, uygulamalı sınavlar atölye/laboratuvar/gerçek ortamda yapılmaktadır. Bazı sınavlarda mülakat da yapılabilmektedir.

Sınavlar değerlendirildikten sonra:

·       Sonuçlar e-posta veya yazılı olarak adaylara duyurulur.

·       Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, MYK Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden basıldıktan sonra, TOBFED İktisadi İşletme Müdürü tarafından imzalanarak adaylara kargo, posta veya elden iletilir.

Belge Tesliminde İmzalanması Gereken Belgeler:

·       Belge teslim formu

·       Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi

NOT: Teorik veya performans sınavlarında herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olunması durumunda aday, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamayacaktır.

Adayın talebi halinde, başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için başarı durumunu gösteren “Birim başarı belgesi” düzenlenecektir.

Yeterlilik Birimlerinin Birleştirilmesi:

Bireylerin sahip olduğu “birim başarı belgelerinin” bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir.

En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Belgeleri Kaç Yıl Süre İle Geçerlidir?

Söz konusu belgeler, Ulusal Yeterliliklerde yer alan süreler dahilinde geçerli olup, belge geçerliliği gözetim süreci boyunca devam eder.

Belgenin Gözetimi

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin sahip olduğu yetkinliklerin değerlendirilmesi için belirli periyotlarda gözetim yapılır.

Belgenin veriliş tarihi baz alınarak Ulusal Yeterliliklerde yer alan sürelerde Gözetim Formunun kişinin çalıştığı firma tarafından doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibinin ilgili alanda en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir.

Gözetim yapılmadığı taktirde, belge askıya alınacaktır.

Belgenin Askıya Alınması ve İptal Edilmesi

Gözetim tarihini geçiren (belge veriliş tarihinden itibaren 3. Yıl sonuna kadar) kişilerin belgeleri 6 ay askıya alınır. Gözetim sürecini tamamladıktan sonra, belgenin askı durumu kalkar.

Gözetim süreci 1 ay içinde tamamlanmazsa, belge iptal edilir.

Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.

Yeniden Belgelendirme

Şartnamede belirtilen yönteme göre yapılır. İlgili ulusal yeterliliklerde yeniden belgelendirmeye ilişkin tanımlar yapılmıştır.