PRENSİPLER

 1. TOBFED Etik Kuralları, otomotiv satış sonrası hizmetler sektöründe müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik kurallar bütünüdür.
 2. TOBFED üyesi derneklere üye olmak için TOBFED Etik Kurallarını sözleşmesinin imzalanması gereklidir.
 3. Üyeler genel merkezlerinde, şubelerinde ve uygulama noktalarında Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) etik kuralların (Etik Kurallar) özetini içeren berat belgesini görünür şekilde sergileyeceklerdir.
 4. Aşağıda belirtilen etik kurallara aykırı davranan işletmeler hakkında TOBFED Yönetim Kurulu üyelikten çıkarma işlemi yapma yetkisine sahiptir.

ETİK KURALLARIMIZ

 • Üyelerin Müşterilere Taahhütleri

TOBFED Etik Kuralların temeli müşterilerin korunmasına ve sektörel hizmet kalitesinin artırılmasına yöneliktir. Müşteriler bir TOBFED üyesinin ürün veya hizmetlerinden yararlanırken güven içerisinde, yüksek kalitede hizmet alacaklarından emin olmalıdırlar.

Bu amaçla;

 1. Kanun ve yönetmeliklere uygun davranılması
 2. Müşteriyi aldatıcı reklam ve tanıtım yapılmaması
 3. Uygulama yapan işletmelerde, yapılacak uygulama ve kullanılacak malzeme konusunda müşterinin bilgilendirilmesi
 4. Müşterinin aracında hasar ve diğer sebeplerden dolayı yapılacak işlemde %100 başarı sağlanamayacaksa konu hakkında müşteriye bilgi verilmesi ve bunun belgelendirilmesi
 • Müşteriye Karşı Davranışlar

 1. TOBFED üyesi işletmelerde müşteriye bakımlı ve temiz bir bekleme alanı sunulması
 2. TOBFED üyesi işletmelerde müşterilere karşı saygılı ve anlayışlı davranılması
 3. Müşterinin alacağı hizmet konusunda tüm süreç ve işlemlerle ilgili eksiksiz bilgilendirilmesi
 4. Hizmet veren işletmelerde (vale-otopark vb) ve uygulama noktalarındaki karşılama alanlarında müşteri ile iletişim kuran personelin “öfke kontrolü ve etkili iletişim” eğitimine sahip olması
 5. Müşteriden kaynaklı sorunlarla karşılaşıldığında yetkili makamlara bildirim yapılması
 • Çalışanlar

TOBFED Etik Kuralları üyelerin tüm çalışanlarıyla paylaşılmalı ve çalışanlar bu ilkelere bağlı kalacaklarını bilmelidirler.

 1. TOBFED üyeleri çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ortamı sunmakla yükümlüdür.
 2. TOBFED üyesi iş yerleri; çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve şirket uygulama ve düzenlemelerin birbiri ile uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması temel ilke olarak benimsenmiştir.
 3. TOBFED üyesi işyerleri; Çalışanları içerisinde hiçbir şekilde ırk, renk, cinsiyet, din, dil, medeni hal, politik görüş, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılması kabul edilemez. Tüm çalışanlara eşitlik temel ilkesi ile davranılır ve fırsat eşitliği sunulur. Çalışanların, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları bir ortamda, fiziksel, cinsel ve/veya psikolojik taciz yoluyla herhangi bir şekilde kişisel dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır. Bu uygulamadaki amaç çalışanların bu konulardaki dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sürdürmek ve sağlamaktır.
 4. TOBFED üyesi işyerleri, Çalışanların mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.
 • Genel İlkeler

 1. Küçük düşürücü ve yüz kızartıcı suç işlememek,
 2. T.C Anayasası ve bağlı kanunlara karşı gelmemek.
 3. Yönetim Kurulunun çıkarmış olduğu, tüzük ve yönetmelikler ile belirlenmiş kurallara uymak ve söz konusu kuralları uygulamak.
 4. Sektörün ilişki kurduğu ve hizmet aldığı tüm kurum ve kişiler karşısında, sektörel güvenirliliğimizin ve saygının arttırılmasına katkıda bulunmak.
 5. TOBFED çıkarlarını her zaman ve her koşulda kişisel çıkarlarının üzerinde tutmak.
 6. TOBFED adını, imajını ve/veya imkânlarını amaçları dışında kullanmamak.
 7. TOBFED eğitim ve toplantılarına katılmak.
 8. Rakip işletmeler hakkında olumsuz algı oluşturacak konuşmalardan kaçınmak
 9. Çevre bilincine sahip olmak; işyerinde geri dönüşüm kurallarını uygulamak
 10. Kendilerine yazılı ve sözlü olarak verilen görevleri eksiksiz olarak, karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde yerine getirmek.
 11. Basın ile ilişkilerde Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, henüz Federasyon dışına açıklanmamış ve/veya gerçek olmayan bilgilerin beyanında bulunmamak.
 12. Siyasi bir görüşü ve/veya faaliyeti TOBFED içine taşımaya çalışmamak.
 13. Dernek aidatlarını zamanında ve eksiksiz ödemek
 14. Haksız rekabette bulunmamak, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetmek

 


 

UYGULAMA

Bu kurallar dizisinin yürürlüğe girmesiyle, Federasyonumuzun kayıtlı tüm üyeleri ve bundan böyle üye olacak kurum ve kişiler, Yönetim Kurulunca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen TOBFED Etik Kuralları’na uymayı taahhüt ederler.

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, doğrudan Yönetim Kurulu takdiri veya üyelerimizden herhangi birinin başvurusu ya da müşteri şikâyeti üzerine soruşturma açılır.

Yönetim Kurulu; yaptığı inceleme sonucunda, oluşan suçun niteliğine göre, dernekler kanunu ve dernek tüzüğümüzün tanıdığı yetkiler doğrultusunda, üyelikten çıkartma ve derneğimizin organizasyonunu yaptığı tüm etkinliklerden yararlandırmamayı da kapsayan, uygun olan cezayı verir ve uygular.

Aramıza katılmak ister misiniz?

Federasyonumuza üye olmak ve etkinliklerimize katılmak isterseniz iletişim sayfamız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.